Przejrzystość procesu mediacyjnego, w którym strony mogą swobodnie wypowiadać się, proponować rozwiązania sporu, w przeciwieństwie do sformalizowanego procesu sądowego.

Dyskrecja mediacji – wąski krąg osób ma wiedzę o mediacji, co jest istotne zważywszy, że informacje o sporach sądowych zazwyczaj negatywnie wpływają na wizerunek osoby lub firmy.

Poufność przebiegu mediacji i ustaleń – odnosi się do mediatora, którego obowiązuje tajemnica zawodowa, podczas, gdy posiedzenia sądowe co do zasady są jawne.

Efektywność nieszablonowych rozwiązań – mediator zgodnie z zasadami pomaga stronom w znalezieniu rozwiązań sporu, dbając m.in. o dobrą komunikację.

Udział w mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia, a ugoda, po złożeniu w sądzie i jej akceptacji przez sąd, zyskuje moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji (także Europejski Tytuł Egzekucyjny).

Ugoda wypracowana przez strony sporu, zatwierdzona przez sąd jest niezwruszalna, tak orzekł Sąd Najwyższy.

Niski koszt mediacji, łatwy do skalkulowania, w przeciwieństwie do kosztów związanych z procesem sądowym, reprezentacją prawników, ekspertyzami, biegłymi itp.

Sprawa w postępowaniu sądowym i mediacyjnym (porównanie).

KRYTERIUMSĄDMEDIACJA
MIEJSCEw sądzie (publiczne rozpatrywanie sprawy)w miejscu wskazanymprzez mediatora(poufność, dyskrecja)
PROCEDURAbardzo sformalizowanaminimalnie sformalizowana
STRAŻNIK PROCEDURYsędzia  mediator(wybrany przez strony)
ROLASTRONkonfrontacja stanowisk, odpowiedzi na pytania sędziego dot. sprawy, odpowiedzi na pytania drugiej strony/prawnikówwspólne poszukiwanie rozwiązania  sporu/konsensusu
ROLAPRAWNIKÓW/PEŁNOMOCNIKÓWprzygotowanie  strategii, zebranie dokumentów / dowodów i walka o korzystny wyrokw razie potrzeby konsultacja w zakresie bezpiecznych dla strony zapisów w ugodzie
ROLA STRAŻNIKAPROCEDURYudzielanie głosu stronom, pełnomocnikom, zadawanie pytań dot. konfliktu, wysłuchanie stron, świadków, ocena materiału dowodowego, wydanie wyrokuwysłuchanie stron, zadawanie pytań dot. oczekiwań, propozycji rozwiązań sporu, moderowanie w celu zbliżenia stron do satysfakcjonującego strony porozumienia, przygotowanie ugody w oparciu o ustalenia stron
WYNIK SPORUwyrok(wygrany – przegrany)ugoda(wygrany – wygrany)
KOSZTYwysokie(wpis sądowy, prawnicy, ekspertyzy itp.)niskie
ŚREDNI CZAS TRWANIAźródło: raport „Doing Business”, Bank Światowy i IFC, s. 128~ 540 – 820 dni~1 – 30 dni

Dodaj komentarz