LEPSZY ŚWIAT

W najgłębszych zakamarkach naszych serc wiemy, że nasze związki z ludźmi, z naturą, stanowią najważniejsze doświadczenie życia. Wszystko, co wiemy o sobie, wiemy na podstawie relacji, które tworzymy, w których funkcjonujemy. Dlatego tak bardzo pragniemy w skrytości naszych serc prawdziwie bliskich związków. Jak napisał Erich Fromm w książce „O sztuce miłości” – …

E-MEDIACJA

E-mediacja to możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego on-line. Przepisy prawa dopuszczają prowadzenie mediacji drogą elektroniczną. E-mediacja sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest możliwe osobiste stawiennictwo ze względu na odległy od siebie pobyt stron lub ze względu na brak woli osobistego kontaktu stron.  Mediatorzy używają różnych narzędzi do e-mediacji, aczkolwiek proces …

ROLA MEDIATORA W PROCESIE MEDIACJI

Każda osoba ma prawo do własnej opinii oraz wyrażania swoich poglądów, dlatego też często, pomiędzy stronami, których stanowiska w określonej kwestii w znaczący sposób różnią się od siebie, dochodzi do konfliktów. Wówczas, najlepszym sposobem jest osiągnięcie kompromisu i w efekcie rozwiązanie problemu, jednak nie zawsze jest to prostym zadaniem.  Niezbędna okazuje …

KULISY KOBIECEJ ZŁOŚCI

Człowiek uczy się przykrywać złością inne, prawdziwe uczucia, takie jak ból, słabość, cierpienie, wstyd czy lęk. Wielu ludziom niezwykle trudno jest świadomie doświadczyć i okazać słabość. Niejako automatycznie dokonują więc „przykrycia” tego uczucia złością, by za jej pomocą kontaktować się z otoczeniem.  O czym mówi złość? Złość jest emocją, pod …

CO MI MOŻESZ DAĆ?

Myślisz, że każdy w świecie potrzebuje miłości? Nie, nie każdy. Mało tego, niektórzy nawet nie wiedzą, co to miłość. Wiedzą za to co to władza, kontrola i seks. Socjopaci potwierdzają: jesteśmy świetni w łóżku i traktujemy ludzi jak rośliny! Socjopaci na początku znajomości często udają dynamicznych przedsiębiorców, znakomitych artystów, przebojowe …

CICHE DNI TO GRA

Nawet w najlepszych parach zdarzają się kłótnie, zwłaszcza gdy partnerzy na bieżąco nie rozwiązują problemów. Zdrowa kłótnia jest jak burza: prowadzi do gwałtownej wymiany poglądów, po której atmosfera się oczyszcza i wracają słoneczne chwile. Gorzej, gdy awantura niesie duże emocje, po których następuje impas, brak pomysłu na rozwiązanie sytuacji i… …

JAK UZYSKAĆ ROZWÓD I UTRZYMAĆ KLASĘ

Wejście w konflikt to reakcja skoncentrowana na wzajemnym ataku i walce a to w czasie rozwodu prowadzi do całkowitej destrukcji wzajemnych relacji, które przecież kiedyś były dobre.  Życie płata nam różne figle, a negatywne doświadczenia w małżeństwie prowadzą prostą drogą do małych bitew, które potem przekształcają się w strategiczne wojny …

WSPÓŁODCZUWANIE

Żyjemy w epoce egocentryzmu. Uczymy się wywierania wpływu na ludzi, asertywności, skuteczności, uważności skierowanej na siebie. A tymczasem empatia dla wielu wciąż jest zupą z Azji. Szkoda, bo empatia to jeden z kluczy do prawdziwego szczęścia. Aby zauważyć drugiego człowieka, dostrzec, poczuć, co on przeżywa, warto popracować nad sobą, by …

METODY SPRAWCÓW PRZEMOCY 1/2

Najczęstszymi technikami stosowanymi przez sprawców przemocy, nie tylko tej domowej, wobec ofiar, obojga płci, są – izolacja, poniżanie i degradacja, pobłażliwość w wersji premium, wymuszanie drobnych przysług i wszechmoc.  Izolacja, to nic innego jak monopolizacja uwagi, stwarzająca idealne warunki dla sprawcy do rozpoczęcia procesu „prania mózgu”. Polega na stopniowym pozbawianiu ofiary towarzystwa, …