⇒CELINA SZUMSKA Mediator stały w sądach okręgowych w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i karnego. Specjalista w szczególności w zakresie mediacji w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego. Coach, trener rozwoju osobistego i biznesu. Ponadto autorka wielu artykułów dotyczących mediacji, relacji międzyludzkich i rodzinnych „programów” psychologicznych. Jako mediator …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECI PEŁNOLETNICH

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie oznacza, że rodzice przestają być zobowiązani do wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Wiek dziecka nie przesądza bowiem, że jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Dziecko pełnoletnie, co do zasady, powinno mieć możliwość (teoretyczną) zarobkowania, co nie oznacza, że wraz z osiągnięciem pełnoletniości powinno podjąć pracę zarobkową. …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM MAŁOLETNICH DZIECI

Od momentu narodzin dziecka, żyjący i posiadający prawa rodzicielskie rodzice mają obowiązek opieki nad dzieckiem, do momentu, w którym „nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie”. Co ciekawe, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – „dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspólnym obojga małżonków. Ze względu bowiem na zasadę stosunkowego …

PODZIAŁ MAJĄTKU

Mediacja ma swoje szczególne zastosowanie w rozwiązywaniu spraw majątkowych. Wchodzi ona w zakres tzw. mediacji cywilnych – sprawy kierowane do mediacji przez wydziały cywilne sądów lub na wniosek stron.  Mediacja w zakresie podziału majątku dorobkowego małżonków ma swoje zastosowanie na kilku etapach życia rodziny, mianowicie po wyroku sądu stwierdzającym separację …

O PRZEMOCY W ZWIĄZKU

Po kolejnym spotkaniu i rozmowie z wrażliwą, mądrą, utalentowaną, piękną kobietą, nazwijmy ją Lukrecja, postanowiłam napisać o przemocy w związku. W takim związku Lukrecja trwała blisko 5 lat. Szczęśliwie dla niej, dla jej rodziny i bliskich, odważyła się wyzwolić się z toksycznej relacji. Rozpoczęła nowy etap w swoim życiu. I …

JAK PRZYCIĄGAMY OSOBY, KTÓRE NAMI MANIPULUJĄ

Co sprawia, że podejmujemy działania, które w ostatecznym rozrachunku ani nam nie służą ani nie sprawiają, że stajemy się szczęśliwsi? A bywa często wręcz odwrotnie, powodują emocjonalny dyskomfort i pogarszają sytuację, powodując zmęczenie, wypalenie, brak poczucia sensu i satysfakcji z tego, co robimy. Nierzadko postępujemy w sposób, który nie służy …