Fundacja Czas na Sukces powstała, aby profesjonalnie i możliwie szeroko wspierać osoby potrzebujące pomocy w wychodzeniu z toksycznych związków lub będących w trakcie albo po trudnym, wyczerpującym emocjonalnie i fizycznie procesie rozwodowym. Takie doświadczenia sprawiają, że ludzie wychodzą poturbowani, z dotkliwym uszczerbkiem emocjonalnym, zaniżonym poczuciem własnej wartości. Często wówczas zadają sobie pytanie: „Co dalej?”

Z racji pełnionych ról zawodowych, przede wszystkim zaś własnych doświadczeń, doskonale czujemy, znamy potrzeby osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, związanej z różnymi etapami rozwodu bądź z planami lub próbami zakończenia skomplikowanego związku.

JAKA JEST NASZA MISJA?

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób potrzebujących pomocy na wielu płaszczyznach. Wspieramy je w odkrywaniu siebie, swoich zasobów oraz możliwości, wzmacnianiu wiary w siebie. Inspirujemy do pozytywnych zmian oraz do świadomego życia, w zgodzie ze sobą i swoim ciałem.

Z nami ludzie uczą się jak żyć w radości i harmonii oraz jak budować zdrowe relacje międzyludzkie, wolne od wzajemnych roszczeń, pretensji i żalu. Wspieramy w zamknięciu przeszłości, tych rozdziałów życia, które nie służą. Otwieramy ludzi na nich samych, na nową miłość – na miłość do siebie. Dzięki temu nasi podopieczni zmieniają własne życie, by móc się nim cieszyć i przeżywać je na nowo, w pełni.

POMAGAMY PRZEPROWADZIĆ ROZWÓD SPOKOJNIE I SZYBKO

Naszą misją jest propagowanie mediacji jako najlepszego sposobu na rozwiązanie sporów. Przybliżamy rolę mediatora i procesu mediacji jako optymalnej formy wzajemnej komunikacji, dającej sposobność na wygaszanie emocji i konstruktywne rozwiązanie konfliktów z życiu osobistym.

W JAKI SPOSÓB WSPIERAMY?

* Pomagamy odnaleźć się w trudnym okresie życia

* Kształcimy w zakresie komunikacji bez przemocy

* Wspieramy w uwolnieniu się z toksycznej relacji

* Edukujemy w zakresie wiedzy prawnej i jej praktycznego wykorzystania

* Uczymy budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości

* Przybliżamy metody radzenia sobie ze stresem

* Pomagamy znaleźć własną drogę osobistą i zawód