Celina Szumska, Prezes Zarządu

Mediator stały w sądach okręgowych w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i karnego. Specjalista w szczególności w zakresie mediacji w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego, trener rozwoju osobistego i biznesu, coach, współautorka bloga „Serce Wszechświata” oraz współautorka procesu Inside Healing. Ponadto autorka wielu artykułów dotyczących mediacji, relacji międzyludzkich i rodzinnych „programów” psychologicznych.

Z doświadczenia – wieloletnia menedżer wysokiego szczebla w międzynarodowej korporacji, zarządzająca ogólnopolską siecią placówek, szkoleniowiec, negocjator i organizator sieci. Doświadczona przede wszystkim w zarządzaniu kosztami, sprzedaży, budowaniu i zarządzaniu projektami.

W fundacji odpowiada za część merytoryczną: coaching, szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji, asertywności i poczucia własnej wartości, oraz propagowanie mediacji jako metody ugodowego rozwiązywania konfliktów około rozwodowych. Ponadto odpowiada za budżetowanie, koszty, relacje z Patronami medialnymi i Partnerami projektów.

Jako mediator reprezentuje interesy tych, którzy w procesie nie mogą zabrać głosu i często są narzędziem w rękach stron – czyli po prostu dzieci! Z sukcesami pomaga rozwiązać nawet najdłuższe spory, jakimi są trudne i wieloletnie rozwody z jednoczesną walką o dzieci, podziały majątków i wszelkie wzajemne roszczenia. Uważa, że rozwiązanie sporu poza salą sądową jest po prostu patrzeniem w przyszłość, a nie w przeszłość jak odbywa się to podczas procesu.

Jako coach i trener pomaga odnaleźć drogę życia, wzmocnić poczucie własnej wartości i wybrać najlepsze życiowe rozwiązania oparte na potrzebach i miłości do siebie, a nie na oczekiwaniach otoczenia. Wspiera w budowaniu siebie na nowo, odnajdywaniu w sobie siły do zmian, pomaga dostrzegać światło tam, gdzie wszyscy widzą jedynie smutek ciemności.

Jest współautorką procesu „Inside Healing” polegającego na świadomym i nieświadomym procesie przemiany wewnętrznej. Swoją pracę w tym zakresie opiera na fizyce kwantowej, pracy z energią i medytacji.

Prywatnie mama i wielokrotna babcia, właścicielka dwóch szalonych psów i wiecznie śpiącego kota.

Barbara Górczewska, Wiceprezes Zarządu

Coach, trener mindfulness, współautorka bloga „Serce Wszechświata”, oraz współtwórca procesu wewnętrznej przemiany „Inside Healing”.

W Fundacji odpowiada za rekrutację i kontakt z ludźmi zgłaszającymi się do udziału w projektach, prowadzenie warsztatów, szkoleń oraz coachingów indywidualnych i grupowych.

Zawodowo również prowadzi warsztaty w tematyce rozwoju osobistego, oraz indywidualne sesje coachingowe. Specjalizuje się w pracy z kobietami współuzależnionymi, oraz potrzebującymi wsparcia w budowaniu pewności siebie i osiąganie celów. Ma to szczęście, że praca jest jej pasją.

Jako coach wie, że umyka ludziom wiele sposobów na rozwiązanie pozornie trudnych sytuacji. Spowodowane jest to szybkim trybem życia i słabą koncentracją na sobie, swojej przestrzeni, oraz własnych potrzebach. Prowadząc procesy coachingowe pokazuje ludziom jak ważni są sami dla siebie i że wszystkie najlepsze rozwiązania mają w środku, w sobie. Trzeba je tylko wydobyć.

Prowadząc proces przemiany „Inside Healing” pomaga uzmysłowić podopiecznym, że bycie tu i teraz, oraz świadome przeżywanie życia jest kluczem do szczęścia. Używając techniki treningu mindfulness uczy, jak ważna jest uważność na własne emocje i nawyki. Towarzyszy ludziom w odkrywaniu ich zasobów i talentów. Obserwowanie jak wspinają się na wyżyny swoich możliwości, jest dla niej ogromną satysfakcją. 

Prywatnie jest mamą dwóch cudownych córek, a jej hobby to praca z energią i medytacje, które wykorzystuje w procesie przemiany „Inside Healing”, oraz praca z kartami tarota.

Andżelika Łukasiewicz, Wiceprezes Zarządu

Prawnik, prelegent, mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych m.in. w Warszawie i Lublinie. Prowadzi mediacje w sporach pozasądowych i sądowych m.in. w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych, w postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wspiera dzieci i młodzież w rowiązywaniu sporów rówieśniczych. Pracuje zgodnie z Europejskim Kodeksem Postępowania Mediatorów oraz ze Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora i Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich, ustalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji.

Jako mediator wspiera strony sporu w komunikacji, określeniu interesów, w negocjacjach zmierzających do rozwiązania konfliktu i wypracowania satysfakcjonującego strony sporu porozumienia. Prowadzi warsztaty m.in. z polubownego rozwiązywania sporów w różnych obszarach życia.

Jest również trenerem, coachem i mentorem. Wspiera osoby, które w maratonie codziennych wyzwań, zawirowań prywatnych lub zawodowych utraciły przyjemność pracy, radość życia, zagubiły gdzieś po drodze jego sens albo funkcjonują w toksycznych relacjach osobistych lub zawodowych. Autorka bloga Prawo i życie – fakty, emocje, sens.

Pracowała blisko 25 lat na stanowiskach eksperckich, managerskich w administracji rządowej, w korporacjach krajowych i międzynarodowych, działających na rynkach finansowych. Jej doświadczeniem jest m.in. zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem, przywództwo w obliczu fuzji, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie efektywnych zespołów, projektowanie ścieżek karier. Towarzyszyła wielu osobom w ich rozwoju zawodowym, wspierając w doskonaleniu kompetencji, rozwoju osobistym, odkrywaniu talentów i proaktywnych działaniach, w ich najlepiej pojętym interesie. Więcej na LinkedIn.

W Fundacji m.in. koordynuje kwestie merytoryczne i formalnoprawne. Prowadzi prelekcje o mediacjach, porozumieniu bez przemocy, o przemocy, zwłaszcza wobec dzieci, o toksycznych relacjach w życiu osobistym i zawodowym, o samotnym czy tzw. samodzielnym rodzicielstwie, konsultacje dot. mediacji jako pozasądowej metody rozwiązywania sporów w różnych obszarach życia. Zawsze z otwartym sercem spotyka się z osobami potrzebującymi wysłuchania, rozmowy, wsparcia – na spotkania indywidualne.

Prywatnie jest mamą Julii i Jakuba. W życiu codziennym ceni wolność, szacunek, uczciwość i komunikację bez przemocy. Pasjonatka sztuki. W wolnym czasie zgłębia psychobiologię, neuronaukę, fizykę kwantową i medycynę naturalną pod kątem ich praktycznego zastosowania.