Monika Tarnowska

Adwokat, mediator, kurator procesowy małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem.

Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy prawnika oraz 8-letnie doświadczenie w pracy na sali sądowej, reprezentując interesy stron w postępowaniach karnych, rodzinnych oraz cywilnych.

Reprezentuje interesy stron przed sądami oraz w procesach negocjacji. Prowadzi mediacje rodzinne, zarówno na etapie przedsądowym – odpowiadając na indywidualne potrzeby skonfliktowanych stron, jak i w warunkach toczącego się postępowania sądowego – na potrzeby ugodowego zakończenia sporu.

Aktualnie trzon zainteresowań zawodowych skupia wokół spraw rozwodowych, sądowych spraw rodzinnych oraz szeroko związanych z nimi spraw okołorozwodowych. Na co dzień praktykuje prowadząc obsługę prawną i zarządzając konfliktem osób znajdujących się w trudnych relacjach rodzinnych i skomplikowanych sporach prawnych.

Występowała w ponad 150. procesach karnych, pełniąc funkcję kuratora procesowego dla małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych, sądowych oraz prywatnoskargowych. Większość postępowań, w których reprezentowała dzieci, była bezpośrednio związana z przemocą domową oraz Procedurą „Niebieskiej Karty”. Nabyła realne umiejętności nietraumatycznego przesłuchania dziecka, a także przygotowania rodzin oraz małoletnich do tej trudnej czynności procesowej.