KARIN JĘDRZYCKA – PNIEWSKA

Kurator sądowy

Od wieku nastoletniego interesowali ją ludzie. Jako nastolatka tworzyła Komisję Młodzieżową przy Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych (TUL). W ramach pracy w TUL działała z nauczycielami i uczniami ze szkół rolniczych z całej Polski. Poznawali wtedy kulturę w szeroko pojętym znaczeniu. To była dobra szkoła życia. Dzięki tej współpracy przekonała się, że chce pracować z ludźmi i dla ludzi. 

Od 19 lat pracuje jako kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich. Obecnie pracuje w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej, w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga – Północ w Warszawie.

Zajmuje się rodzinami i dziećmi. Pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, nawiązuje kontakty z różnymi instytucjami tj. ośrodki pomocy społecznej, policja, szkoły, świetlice środowiskowe. Nadzoruje realizacje postanowień sądu w zakresie zadań kuratorskich. 

W wolnym czasie nurkuje, chodzi po górach i podróżuje.

Podczas konferencji opowie, na czym polega rola kuratora przy rozwodzie, oraz przy nadzorze realizacji postanowień sądowych. Podczas panelu dyskusyjnego z chęcią odpowie na pytania i wątpliwości.