Wejście w konflikt to reakcja skoncentrowana na wzajemnym ataku i walce a to w czasie rozwodu prowadzi do całkowitej destrukcji wzajemnych relacji, które przecież kiedyś były dobre. 

Życie płata nam różne figle, a negatywne doświadczenia w małżeństwie prowadzą prostą drogą do małych bitew, które potem przekształcają się w strategiczne wojny wielopokoleniowe!! 

Czy warto rozstawać się tak, zeby sama myśl o byłym partnerze czy partnerce powodowała wzrost adrenaliny i chęć udowadniania, kto wygra?? 

A może lepiej się porozumieć i dać sobie szansę na polubowny rozwód?

Bez względu na to kto bardziej zawinił – i tak się rozstaniecie… więc może warto spróbować spotkać się u mediatora, który pomoże znaleźć drogę do ugody rozwodowej. To zdecydowanie przyspieszy rozwód a przecież na tym właśnie Wam zależy.

Mediacja nie leczy niczego! Pozwala wyłącznie skrócić rozwód!

Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że mediacja to nie terapia. Jest krótkotrwała i nastawiona na szybki efekt: rozwiązanie konfliktu oraz wypracowanie planu i zasad dalszego współdziałania. 

Kryzys małżeński to bowiem często nie tylko różnica zdań, ale i brak poszanowania godności, prowadzący do przemocy. Podczas mediacji można więc działać profilaktycznie, ale również ustalić warunki rozwodu czy opieki nad dzieckiem.

Chodzi o to, by rozstać się z klasą, unikając sądowej przepychanki np. o zgromadzony majątek. Ważne jest też ustalenie zasad opieki nad dzieckiem, które – niestety – często jest emocjonalną kartą przetargową na sali sądowej. Ma to tym większą wartość, im młodsze są dzieci, które jeszcze nie rozumieją zaistniałej sytuacji.

Mediacja pomaga też w późniejszych kontaktach pomiędzy małżonkami. Bez sprawy rozwodowej, która na nowo budziła złe emocje i bez wzajemnych animozji, spotkania w przyszłości mogą być pozbawione złośliwości. 

Zdecyduj czego chcesz, zanim sąd zdecyduje za ciebie

Podczas mediacji można bowiem ustalić wszystkie szczegóły rozwodu: fakt czy ma być orzeczona wina jednej ze stron, kto będzie opiekował się dzieckiem, w jakim zakresie będzie mogła spotykać się z nim druga strona, jaka będzie wysokość alimentów czy podziału majątku wspólnego.

Mediator skupia się na szczegółach i ustala z małżonkami detale, o których sami mogą nie wiedzieć, a które w późniejszym czasie bywają zarzewiem konfliktów. Ustalić przecież trzeba nie tylko w jakie dni oraz weekendy kto będzie opiekował się dzieckiem. Ważne są też godziny, konkretne plany co z dzieckiem w wakacje, ferie, dokąd pojedzie na święta? 

Takimi szczegółami często sąd się nie zajmuje, a przy braku dobrej woli trudno później o kompromis. Lepiej więc ustalić wszystko od razu.

Tak szczegółowo opracowane ugody rozwodowe, plan rodzicielski i podział majątku złożycie w sądzie w celu zatwierdzenia. Obejdzie się bez adwokatów, terminów, świadków i niepotrzebnych emocji…. Warto… Zapraszam do kontaktu 🙂

Dodaj komentarz