ZALETY MEDIACJI

Przejrzystość procesu mediacyjnego, w którym strony mogą swobodnie wypowiadać się, proponować rozwiązania sporu, w przeciwieństwie do sformalizowanego procesu sądowego. Dyskrecja mediacji – wąski krąg osób ma wiedzę o mediacji, co jest istotne zważywszy, że informacje o sporach sądowych zazwyczaj negatywnie wpływają na wizerunek osoby lub firmy. Poufność przebiegu mediacji i ustaleń – odnosi się do …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECKA

Od momentu narodzin dziecka, żyjący i posiadający prawa rodzicielskie rodzice mają obowiązek opieki nad dzieckiem, do momentu, w którym „nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie”. Co ciekawe, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – „dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspólnym obojga małżonków. Ze względu bowiem na zasadę stosunkowego …

MAJĄTEK OSOBISTY, MAJĄTEK WSPÓLNY

Wstępując w związek małżeński zdecydowana większość par nie podejmuje decyzji o podpisaniu intercyzy. Z tego powodu po ślubie automatycznie powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dobra materialne począwszy od zarobków, oszczędności przez nabyte ruchomości i nieruchomości oraz inne dochody, stają się własnością obojga małżonków. Majątek osobisty Obejmuje wszelkie …

ROZWÓD I MEDIACJA

W minionym roku w Polsce zawartych zostało ponad 192 tysiące małżeństw. Równolegle orzeczono ponad 65 tysięcy rozwodów. Należy mieć również na uwadze, ile spraw rozwodowych w sądach toczy się latami. GUS podaje, że główną przyczyną rozpadu związków w Polsce, wskazywaną przez strony w pozwach, jest niezgodność charakterów. Samo stwierdzenie niezgodności charakterów to za mało, …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECI PEŁNOLETNICH

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie oznacza, że rodzice przestają być zobowiązani do wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Wiek dziecka nie przesądza bowiem, że jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Dziecko pełnoletnie, co do zasady, powinno mieć możliwość (teoretyczną) zarobkowania, co nie oznacza, że wraz z osiągnięciem pełnoletniości powinno podjąć pracę zarobkową. …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM MAŁOLETNICH DZIECI

Od momentu narodzin dziecka, żyjący i posiadający prawa rodzicielskie rodzice mają obowiązek opieki nad dzieckiem, do momentu, w którym „nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie”. Co ciekawe, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – „dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspólnym obojga małżonków. Ze względu bowiem na zasadę stosunkowego …

PODZIAŁ MAJĄTKU

Mediacja ma swoje szczególne zastosowanie w rozwiązywaniu spraw majątkowych. Wchodzi ona w zakres tzw. mediacji cywilnych – sprawy kierowane do mediacji przez wydziały cywilne sądów lub na wniosek stron.  Mediacja w zakresie podziału majątku dorobkowego małżonków ma swoje zastosowanie na kilku etapach życia rodziny, mianowicie po wyroku sądu stwierdzającym separację …

PROCES MEDIACJI

Klasyczny proces mediacji przebiega w kilku etapach i zależy od rodzaju sprawy oraz od tego, czy sprawa została skierowana do mediacji przez uprawniony organ czy została zainicjowana przez stronę/strony sporu wnioskiem o mediację. Zgłoszenie sprawy do mediacji Mediacje sądoweInicjatywa w kierunku oddania sprawy do mediacji należy do sądu, który po …

E-MEDIACJA

E-mediacja to możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego on-line. Przepisy prawa dopuszczają prowadzenie mediacji drogą elektroniczną. E-mediacja sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest możliwe osobiste stawiennictwo ze względu na odległy od siebie pobyt stron lub ze względu na brak woli osobistego kontaktu stron.  Mediatorzy używają różnych narzędzi do e-mediacji, aczkolwiek proces …

ROLA MEDIATORA W PROCESIE MEDIACJI

Każda osoba ma prawo do własnej opinii oraz wyrażania swoich poglądów, dlatego też często, pomiędzy stronami, których stanowiska w określonej kwestii w znaczący sposób różnią się od siebie, dochodzi do konfliktów. Wówczas, najlepszym sposobem jest osiągnięcie kompromisu i w efekcie rozwiązanie problemu, jednak nie zawsze jest to prostym zadaniem.  Niezbędna okazuje …