ZALETY MEDIACJI

Przejrzystość procesu mediacyjnego, w którym strony mogą swobodnie wypowiadać się, proponować rozwiązania sporu, w przeciwieństwie do sformalizowanego procesu sądowego. Dyskrecja mediacji – wąski krąg osób ma wiedzę o mediacji, co jest istotne zważywszy, że informacje o sporach sądowych zazwyczaj negatywnie wpływają na wizerunek osoby lub firmy. Poufność przebiegu mediacji i ustaleń – odnosi się do …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECKA

Od momentu narodzin dziecka, żyjący i posiadający prawa rodzicielskie rodzice mają obowiązek opieki nad dzieckiem, do momentu, w którym „nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie”. Co ciekawe, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – „dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspólnym obojga małżonków. Ze względu bowiem na zasadę stosunkowego …

MAJĄTEK OSOBISTY, MAJĄTEK WSPÓLNY

Wstępując w związek małżeński zdecydowana większość par nie podejmuje decyzji o podpisaniu intercyzy. Z tego powodu po ślubie automatycznie powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dobra materialne począwszy od zarobków, oszczędności przez nabyte ruchomości i nieruchomości oraz inne dochody, stają się własnością obojga małżonków. Majątek osobisty Obejmuje wszelkie …

ROZWÓD I MEDIACJA

W minionym roku w Polsce zawartych zostało ponad 192 tysiące małżeństw. Równolegle orzeczono ponad 65 tysięcy rozwodów. Należy mieć również na uwadze, ile spraw rozwodowych w sądach toczy się latami. GUS podaje, że główną przyczyną rozpadu związków w Polsce, wskazywaną przez strony w pozwach, jest niezgodność charakterów. Samo stwierdzenie niezgodności charakterów to za mało, …

METODY SPRAWCÓW PRZEMOCY 1/2

Najczęstszymi technikami stosowanymi przez sprawców przemocy, nie tylko tej domowej, wobec ofiar, obojga płci, są – izolacja, poniżanie i degradacja, pobłażliwość w wersji premium, wymuszanie drobnych przysług i wszechmoc.  Izolacja, to nic innego jak monopolizacja uwagi, stwarzająca idealne warunki dla sprawcy do rozpoczęcia procesu „prania mózgu”. Polega na stopniowym pozbawianiu ofiary towarzystwa, …

METODY SPRAWCÓW PRZEMOCY 2/2

Kontynuując opis najczęściej stosowanych technik przez sprawców przemocy, nie tylko tej domowej, wobec ofiar, obojga płci, obok omówionej w części pierwszej izolacji, nie sposób nie wspomnieć oponiżaniu i degradacji, pobłażliwości (jako wersji premium) oraz wymuszaniu drobnych przysług i wszechmocy sprawcy.  Stosowanie gróźb ma na celu wywoływanie w partnerze strachu i uległości. Aby utrzymać kogoś …

RACJA CZY RELACJA

Niemal codziennie obserwujemy w mediach, jak wybuchają fale sprzeciwu, przeciw temu czy tamtemu. Zdawałoby się, że byle pretekst jest ogniem zapalnym. Nie wspominając o protestach, demonstracjach, wykrzykiwaniu haseł, czasem jakby bez głębszego zrozumienia, nierzadko wulgaryzmy, przerzucanie się argumentami, łapanie za słowa, wykazywanie na forum, że ci drudzy stracili kontakt z …

PIERWSZY KROK KU ZMIANIE W ŻYCIU

Czy podoba ci się sposób, w jaki przeżywasz swoje życie? Tak naprawdę. Albo innymi słowy – czy jesteś szczęśliwy? Jeśli nie jesteś i nie podoba ci się, jak żyjesz, twoim pierwszym zadaniem jest zrozumienie – dlaczego. Zamiast szukać winnych, bo przecież najczęściej tak właśnie robimy, zacznij od ustalenia, w co …

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – O JĘZYKU SERCA

Porozumienie bez przemocy jest mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii. Na całym świecie porozumienie bez przemocy znajduje zastosowanie w działalności mediacyjnej podczas rozwiązywania konfliktów na wszelkich możliwych poziomach. Niektórzy posługują się metodą, żeby nauczyć się okazywać więcej współczucia samym sobie, inni chcą w ten sposób …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECI PEŁNOLETNICH

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie oznacza, że rodzice przestają być zobowiązani do wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Wiek dziecka nie przesądza bowiem, że jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Dziecko pełnoletnie, co do zasady, powinno mieć możliwość (teoretyczną) zarobkowania, co nie oznacza, że wraz z osiągnięciem pełnoletniości powinno podjąć pracę zarobkową. …