Andżelika Łukasiewicz

Prawnik, mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych

Prowadzi mediacje w sporach pozasądowych i sądowych m.in. w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, rówieśniczych, szkolnych, w postępowaniu w sprawach nieletnich i w sprawach karnych.

Jest również trenerem, coachem i mentorem. Prowadzi warsztaty m.in. z polubownego rozwiązywania sporów w różnych obszarach życia. Wspiera osoby, które w maratonie codziennych wyzwań, zawirowań prywatnych lub zawodowych utraciły przyjemność pracy, radość życia, zagubiły gdzieś po drodze jego sens albo funkcjonują w toksycznych relacjach osobistych lub zawodowych. Autorka bloga Prawo i życie – fakty, emocje, sens.

Towarzyszyła wielu osobom w ich rozwoju zawodowym, wspierając w doskonaleniu kompetencji, rozwoju osobistym, odkrywaniu talentów i proaktywnych działaniach, w ich najlepiej pojętym interesie. Więcej na LinkedIn.