Janusz Wierzchosławski – Doradca Zarządu w zakresie finansów i promocji.

Z zawodu ekonomista pełniący szereg funkcji zarządczych w korporacjach o profilu finansowym. Uczestniczył w potężnych fuzjach, nadzorował rozwój sieci i jej organizację w aspekcie kosztowym. W wielu instytucjach doradzał w zakresie finansów, bankowości, cash-flow. Współpracował z zarządami spółek w zakresie HR związanym z pracą tymczasową.

Absolwent takich szkoleń i kursów jak: coaching, Forex, kurs maklerski, ryzyko kredytowe, płynność i finansowanie podmiotów finansowych i niefinansowych.

W Fundacji zajmuje się promocją oraz kontaktami z patronami i darczyńcami – sponsorami, a także organizacjami państwowymi i pozarządowymi. Doradza w zakresie finansów i promocji.

Prywatnie – pasjonat Mazur i podróży wędkarskich w różne regiony świata. Miłośnik kuchni włoskiej i win francuskich. Mąż, ojciec i dziadek cudownej wnuczki.

Iga Witkowska – Doradca Zarządu w zakresie finansów i promocji.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W Polskim Centrum Mediacji szkoliła się z zakresu mediacji i negocjacji, gdzie uzyskała dyplom „Mediator spraw cywilnych”. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych: rozwody, plany opieki dla dzieci, podział majątku.

Przez wiele lat pracowała w marketingu i public relations, zajmowała się zarządzaniem, rozwojem i prowadzeniem biznesu dla innych osób. 

W Polskim Centrum Mediacji szkoliła się z zakresu mediacji i negocjacji, gdzie uzyskała dyplom „Mediator spraw cywilnych”. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych