MEDIACJA OKOŁOROZWODOWA

Mediacja okołorozwodowa, ukierunkowana na ustalenie warunków rozstania, odnosi się do takiego etapu związku, w którym strony podjęły decyzję o rozstaniu czy rozwodzie, nie są już zainteresowane próbą pojednania jako partnerów, ale rozstanie chcą przeprowadzić w spokojnej atmosferze i w konstruktywny sposób. Osoby, korzystające z mediacji, mają szansę zadbać o wzajemne …

SPORY RODZINNE – DLACZEGO MEDIACJA JEST DOBRYM ROZWIĄZANIEM?

W minionym roku w Polsce zawartych zostało ponad 192 tysiące małżeństw. Równolegle orzeczono ponad 65 tysięcy rozwodów. Należy mieć również na uwadze, ile spraw rozwodowych w sądach toczy się latami. GUS podaje, że główną przyczyną rozpadu związków w Polsce, wskazywaną przez strony w pozwach, jest niezgodność charakterów. Samo stwierdzenie niezgodności …

JAK PRZYCIĄGAMY OSOBY, KTÓRE NAMI MANIPULUJĄ

Co sprawia, że podejmujemy działania, które w ostatecznym rozrachunku ani nam nie służą ani nie sprawiają, że stajemy się szczęśliwsi? A bywa często wręcz odwrotnie, powodują emocjonalny dyskomfort i pogarszają sytuację, powodując zmęczenie, wypalenie, brak poczucia sensu i satysfakcji z tego, co robimy. Nierzadko postępujemy w sposób, który nie służy …

NIE MUSISZ DZIELIĆ MAJĄTKU PO POŁOWIE!

Masz wspólny majątek, rozwodzisz się i obawiasz się o to, jaka część majątku Ci przypadnie? Zastanawiasz się jak odzyskać swoje pieniądze, nieruchomość, podzielić się tak, aby nie mieć poczucia oszukania i wykorzystania? Może byłeś sprowadzony do roli bankomatu, a zapomniano o Tobie jako o mężczyźnie? Może całe małżeńskie życie byłaś …

SYNDROM GOTUJĄCEJ SIĘ ŻABY

Mimo, że brakuje Ci zasobów, starasz się jak możesz sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie podsyła Ci los… Uważaj, może zabraknąć Ci sił w decydującym momencie. Żaba, którą umieścimy w stopniowo podgrzewanej wodzie, natychmiast z niej wyskoczy, aby przetrwać. Tempo wzrastania temperatury nie może jednak być mniejsze niż 0,02 stopnia Celsjusza na …

PRZEMOC EKONOMICZNA

Jest formą przemocy psychicznej i jest definiowana jako zachowania mające na celu kontrolę zdolności jednego partnera wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. Przemoc ekonomiczna to szeroki wachlarz nadużyć ekonomicznych, których celem jest utrzymanie dominacji i kontrola partnera. O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy sprawca: …

ODDZIELNE KONTA ALE WSPÓLNY MAJĄTEK

(Prawo do pieniędzy na koncie współmałżonka) Jesteście małżeństwem, nie macie rozdzielności, a jednak każde z Was ma swoje konto, do którego druga strona nie ma dostępu… Nie posiadasz własnych środków, bo z jakichś przyczyn nie pracujesz i słyszysz ciągle, że nic Ci się nie należy, bo to nie Twoje pieniądze? …

PRAWA DO MAJĄTKU PO ROZWODZIE A ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

(kiedy możesz żądać wyrównania dorobków, mimo że majątek jest na współmałżonka) Przed rozwodem pracowaliście razem ale firma była na jedno z Was i mieliście rozdzielność majątkową? Budowaliście wspólnie dom na gruncie drugiego małżonka a po rozwodzie podobno nic Ci się nie należy? A może mieliście rozdzielność i poprzez podział ról …