JAK UZYSKAĆ ROZWÓD I UTRZYMAĆ KLASĘ

Wejście w konflikt to reakcja skoncentrowana na wzajemnym ataku i walce a to w czasie rozwodu prowadzi do całkowitej destrukcji wzajemnych relacji, które przecież kiedyś były dobre.  Życie płata nam różne figle, a negatywne doświadczenia w małżeństwie prowadzą prostą drogą do małych bitew, które potem przekształcają się w strategiczne wojny …

PODZIAŁ MAJĄTKU PO KONKUBINACIE

Podział majątku konkubentów trudniejszy niż podział majątku małżonków Wspólność majątkowa zdefiniowana w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczy wyłącznie osób pozostających w związku małżeńskim. To samo dotyczy małżeńskich umów majątkowych. Niestety, te przepisy nie obejmują osób żyjących w związkach nieformalnych czy partnerskich. Oczywiście, konkubenci mogą nabywać na współwłasność (ułamkową) najróżniejsze …

ZDRADA – WINA NIEOCZYWISTA…

Zdrada – skutek czy przyczyna rozpadu małżeństwa? Zdradził? Winny! … ale niekoniecznie 😉 każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Zwyczajowo jesteśmy głęboko przekonani, że skoro jeden z małżonków zdradził to sąd z całą pewnością orzeknie winę tego małżonka. Nic bardziej mylnego! Każda relacja między dwojgiem osób, ich wspólne życie i zdarzenia …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECI PEŁNOLETNICH

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie oznacza, że rodzice przestają być zobowiązani do wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Wiek dziecka nie przesądza bowiem, że jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Dziecko pełnoletnie, co do zasady, powinno mieć możliwość (teoretyczną) zarobkowania, co nie oznacza, że wraz z osiągnięciem pełnoletniości powinno podjąć pracę zarobkową. …

PARTNERSTWO W KOMUNIKACJI

Partnerstwo w komunikacji polega na otwartej rozmowie, na umiejętności słuchania, na bezpośrednim, a zarazem pełnym szacunku, wyrażaniu swoich uczuć. Dbamy o to, by nie zmieniać własnych przekonań, działań, intencji pod wpływem drugiej strony, gdy poglądy jej nie rezonują z nami, nie próbujemy także nakłaniać partnera do naszych poglądów i wymuszać patrzenie …

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – O JĘZYKU SERCA

Porozumienie bez przemocy jest mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii. Na całym świecie porozumienie bez przemocy znajduje zastosowanie w działalności mediacyjnej podczas rozwiązywania konfliktów na wszelkich możliwych poziomach. Niektórzy posługują się metodą, żeby nauczyć się okazywać więcej współczucia samym sobie, inni chcą w ten sposób …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM MAŁOLETNICH DZIECI

Od momentu narodzin dziecka, żyjący i posiadający prawa rodzicielskie rodzice mają obowiązek opieki nad dzieckiem, do momentu, w którym „nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie”. Co ciekawe, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – „dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspólnym obojga małżonków. Ze względu bowiem na zasadę stosunkowego …

RACJA CZY RELACJA

Niemal codziennie obserwujemy w mediach, jak wybuchają fale sprzeciwu, przeciw temu czy tamtemu. Zdawałoby się, że byle pretekst jest ogniem zapalnym. Nie wspominając o protestach, demonstracjach, wykrzykiwaniu haseł, czasem jakby bez głębszego zrozumienia, nierzadko wulgaryzmy, przerzucanie się argumentami, łapanie za słowa, wykazywanie na forum, że ci drudzy stracili kontakt z …

ZWIASTUNY SEPERACJI LUB ROZWODU

Dr John Gottman i jego żona dr Julie Gottman przez ponad 40 lat zajmowali się badaniem komunikacji między ludźmi, którzy pozostawali ze sobą w bliskich relacjach. Szukając powtarzających się schematów, przeanalizowali rozmowy i sposób bycia kilku tysięcy par. W oparciu o wieloletnie badania wskazali 6 oznak, które mogą zwiastować separację …