JAK UZYSKAĆ ROZWÓD I UTRZYMAĆ KLASĘ

Wejście w konflikt to reakcja skoncentrowana na wzajemnym ataku i walce a to w czasie rozwodu prowadzi do całkowitej destrukcji wzajemnych relacji, które przecież kiedyś były dobre.  Życie płata nam różne figle, a negatywne doświadczenia w małżeństwie prowadzą prostą drogą do małych bitew, które potem przekształcają się w strategiczne wojny …

PODZIAŁ MAJĄTKU PO KONKUBINACIE

Podział majątku konkubentów trudniejszy niż podział majątku małżonków Wspólność majątkowa zdefiniowana w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczy wyłącznie osób pozostających w związku małżeńskim. To samo dotyczy małżeńskich umów majątkowych. Niestety, te przepisy nie obejmują osób żyjących w związkach nieformalnych czy partnerskich. Oczywiście, konkubenci mogą nabywać na współwłasność (ułamkową) najróżniejsze …

ZDRADA – WINA NIEOCZYWISTA…

Zdrada – skutek czy przyczyna rozpadu małżeństwa? Zdradził? Winny! … ale niekoniecznie 😉 każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Zwyczajowo jesteśmy głęboko przekonani, że skoro jeden z małżonków zdradził to sąd z całą pewnością orzeknie winę tego małżonka. Nic bardziej mylnego! Każda relacja między dwojgiem osób, ich wspólne życie i zdarzenia …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECI PEŁNOLETNICH

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie oznacza, że rodzice przestają być zobowiązani do wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Wiek dziecka nie przesądza bowiem, że jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Dziecko pełnoletnie, co do zasady, powinno mieć możliwość (teoretyczną) zarobkowania, co nie oznacza, że wraz z osiągnięciem pełnoletniości powinno podjąć pracę zarobkową. …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM MAŁOLETNICH DZIECI

Od momentu narodzin dziecka, żyjący i posiadający prawa rodzicielskie rodzice mają obowiązek opieki nad dzieckiem, do momentu, w którym „nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie”. Co ciekawe, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – „dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspólnym obojga małżonków. Ze względu bowiem na zasadę stosunkowego …

MEDIACJA OKOŁOROZWODOWA

Mediacja okołorozwodowa, ukierunkowana na ustalenie warunków rozstania, odnosi się do takiego etapu związku, w którym strony podjęły decyzję o rozstaniu czy rozwodzie, nie są już zainteresowane próbą pojednania jako partnerów, ale rozstanie chcą przeprowadzić w spokojnej atmosferze i w konstruktywny sposób. Osoby, korzystające z mediacji, mają szansę zadbać o wzajemne …

SPORY RODZINNE – DLACZEGO MEDIACJA JEST DOBRYM ROZWIĄZANIEM?

W minionym roku w Polsce zawartych zostało ponad 192 tysiące małżeństw. Równolegle orzeczono ponad 65 tysięcy rozwodów. Należy mieć również na uwadze, ile spraw rozwodowych w sądach toczy się latami. GUS podaje, że główną przyczyną rozpadu związków w Polsce, wskazywaną przez strony w pozwach, jest niezgodność charakterów. Samo stwierdzenie niezgodności …

NIE MUSISZ DZIELIĆ MAJĄTKU PO POŁOWIE!

Masz wspólny majątek, rozwodzisz się i obawiasz się o to, jaka część majątku Ci przypadnie? Zastanawiasz się jak odzyskać swoje pieniądze, nieruchomość, podzielić się tak, aby nie mieć poczucia oszukania i wykorzystania? Może byłeś sprowadzony do roli bankomatu, a zapomniano o Tobie jako o mężczyźnie? Może całe małżeńskie życie byłaś …

PRZEMOC EKONOMICZNA

Jest formą przemocy psychicznej i jest definiowana jako zachowania mające na celu kontrolę zdolności jednego partnera wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. Przemoc ekonomiczna to szeroki wachlarz nadużyć ekonomicznych, których celem jest utrzymanie dominacji i kontrola partnera. O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy sprawca: …

ODDZIELNE KONTA ALE WSPÓLNY MAJĄTEK

(Prawo do pieniędzy na koncie współmałżonka) Jesteście małżeństwem, nie macie rozdzielności, a jednak każde z Was ma swoje konto, do którego druga strona nie ma dostępu… Nie posiadasz własnych środków, bo z jakichś przyczyn nie pracujesz i słyszysz ciągle, że nic Ci się nie należy, bo to nie Twoje pieniądze? …