ZMIEŃ „POWINNOŚCI” NA RADOŚCI

Pamiętasz swoje dzieciństwo? Co mówili rodzice? ….”Musisz się bardziej postarać!…. Nie jesteś dobry w tym co robisz! Inni są od ciebie lepsi! ….” czy słyszysz teraz to co mówi Twój/twoja partner/ka… „Spójrz na siebie… kto by cię chciał??!! Do końca życia sobie nikogo nie znajdziesz!” …. I tak tkwisz w …

NIE CZEKAJ NA CUD..…

bo całkiem niechcący, zniszczysz sobie następne lata życia Otaczasz się smutkiem i zwątpieniem, nie widzisz możliwości wyjścia z kryzysowej sytuacji w jakiej jesteś? Pamiętaj – to Ty decydujesz o tym jak wygląda Twoje życie. Zatrzymaj się na chwilę, znajdź czas i przestrzeń, aby zorientować się, czy nie znajdujesz się w …

ZALETY MEDIACJI

Przejrzystość procesu mediacyjnego, w którym strony mogą swobodnie wypowiadać się, proponować rozwiązania sporu, w przeciwieństwie do sformalizowanego procesu sądowego. Dyskrecja mediacji – wąski krąg osób ma wiedzę o mediacji, co jest istotne zważywszy, że informacje o sporach sądowych zazwyczaj negatywnie wpływają na wizerunek osoby lub firmy. Poufność przebiegu mediacji i ustaleń – odnosi się do …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECKA

Od momentu narodzin dziecka, żyjący i posiadający prawa rodzicielskie rodzice mają obowiązek opieki nad dzieckiem, do momentu, w którym „nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie”. Co ciekawe, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – „dług z tytułu alimentów nie jest długiem wspólnym obojga małżonków. Ze względu bowiem na zasadę stosunkowego …

MAJĄTEK OSOBISTY, MAJĄTEK WSPÓLNY

Wstępując w związek małżeński zdecydowana większość par nie podejmuje decyzji o podpisaniu intercyzy. Z tego powodu po ślubie automatycznie powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dobra materialne począwszy od zarobków, oszczędności przez nabyte ruchomości i nieruchomości oraz inne dochody, stają się własnością obojga małżonków. Majątek osobisty Obejmuje wszelkie …

ROZWÓD I MEDIACJA

W minionym roku w Polsce zawartych zostało ponad 192 tysiące małżeństw. Równolegle orzeczono ponad 65 tysięcy rozwodów. Należy mieć również na uwadze, ile spraw rozwodowych w sądach toczy się latami. GUS podaje, że główną przyczyną rozpadu związków w Polsce, wskazywaną przez strony w pozwach, jest niezgodność charakterów. Samo stwierdzenie niezgodności charakterów to za mało, …