KULISY KOBIECEJ ZŁOŚCI

Człowiek uczy się przykrywać złością inne, prawdziwe uczucia, takie jak ból, słabość, cierpienie, wstyd czy lęk. Wielu ludziom niezwykle trudno jest świadomie doświadczyć i okazać słabość. Niejako automatycznie dokonują więc „przykrycia” tego uczucia złością, by za jej pomocą kontaktować się z otoczeniem.  O czym mówi złość? Złość jest emocją, pod …

CO MI MOŻESZ DAĆ?

Myślisz, że każdy w świecie potrzebuje miłości? Nie, nie każdy. Mało tego, niektórzy nawet nie wiedzą, co to miłość. Wiedzą za to co to władza, kontrola i seks. Socjopaci potwierdzają: jesteśmy świetni w łóżku i traktujemy ludzi jak rośliny! Socjopaci na początku znajomości często udają dynamicznych przedsiębiorców, znakomitych artystów, przebojowe …

CICHE DNI TO GRA

Nawet w najlepszych parach zdarzają się kłótnie, zwłaszcza gdy partnerzy na bieżąco nie rozwiązują problemów. Zdrowa kłótnia jest jak burza: prowadzi do gwałtownej wymiany poglądów, po której atmosfera się oczyszcza i wracają słoneczne chwile. Gorzej, gdy awantura niesie duże emocje, po których następuje impas, brak pomysłu na rozwiązanie sytuacji i… …

JAK UZYSKAĆ ROZWÓD I UTRZYMAĆ KLASĘ

Wejście w konflikt to reakcja skoncentrowana na wzajemnym ataku i walce a to w czasie rozwodu prowadzi do całkowitej destrukcji wzajemnych relacji, które przecież kiedyś były dobre.  Życie płata nam różne figle, a negatywne doświadczenia w małżeństwie prowadzą prostą drogą do małych bitew, które potem przekształcają się w strategiczne wojny …

PODZIAŁ MAJĄTKU PO KONKUBINACIE

Podział majątku konkubentów trudniejszy niż podział majątku małżonków Wspólność majątkowa zdefiniowana w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczy wyłącznie osób pozostających w związku małżeńskim. To samo dotyczy małżeńskich umów majątkowych. Niestety, te przepisy nie obejmują osób żyjących w związkach nieformalnych czy partnerskich. Oczywiście, konkubenci mogą nabywać na współwłasność (ułamkową) najróżniejsze …

ZDRADA – WINA NIEOCZYWISTA…

Zdrada – skutek czy przyczyna rozpadu małżeństwa? Zdradził? Winny! … ale niekoniecznie 😉 każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Zwyczajowo jesteśmy głęboko przekonani, że skoro jeden z małżonków zdradził to sąd z całą pewnością orzeknie winę tego małżonka. Nic bardziej mylnego! Każda relacja między dwojgiem osób, ich wspólne życie i zdarzenia …

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECI PEŁNOLETNICH

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie oznacza, że rodzice przestają być zobowiązani do wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Wiek dziecka nie przesądza bowiem, że jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Dziecko pełnoletnie, co do zasady, powinno mieć możliwość (teoretyczną) zarobkowania, co nie oznacza, że wraz z osiągnięciem pełnoletniości powinno podjąć pracę zarobkową. …

SZCZĘŚCIE Z PERSPEKTYWY DZIECI

O szczęściu z perspektywy dzieci, na podstawie książeczki napisanej i zilustrowanej przez dzieci. Jest darem radości.  Dla dzieci wszystko jest urocze, fascynujące, świeże, ciekawe, dobre. Dzieci, nieskażone rutyną, nudą, prozą życia, widzą wszystko wyraźniej, z uważnością i mądrością przekraczającą ich wiek. Spoglądajmy na każdy dzień oczami dziecka. „Szczęście sprawia, że …

DEFENSYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI

Defensywność w komunikacji pojawia się w dwóch sytuacjach. Pierwsza wtedy, gdy ktoś czuje się atakowany częściej lub bardziej, niż jest w stanie znieść. Druga zaś, gdy osoba wybiera rolę ofiary, zwalniając siebie z odpowiedzialności w danej relacji.  O ile w relacji rodzic – dziecko to rodzic jest stroną odpowiedzialną, o …